دریل برقی

دریل پیچ گوشتی برقی توسن مدل 0911SN

دریل پیچ گوشتی برقی توسن مدل 0911SN

1,313,280 تومان

1,368,000 تومان 4%
دریل چکشی گیربکسی توسن مدل 0034Db

دریل چکشی گیربکسی توسن مدل 0034Db

2,496,000 تومان

2,600,000 تومان 4%
دریل 10 اتومات توسن مدل 0002Da

دریل 10 اتومات توسن مدل 0002Da

852,480 تومان

888,000 تومان 4%
دریل 10 میلیمتر توسن مدل 0002D

دریل 10 میلیمتر توسن مدل 0002D

842,880 تومان

878,000 تومان 4%
دریل 6ونیم میلیمتر توسن مدل 0071D

دریل 6ونیم میلیمتر توسن مدل 0071D

794,880 تومان

828,000 تومان 4%
دریل بتن کن رونیکس مدل 2712

دریل بتن کن رونیکس مدل 2712

2,123,300 تومان

2,498,000 تومان 15%
دریل بتن کن رونیکس مدل 2742

دریل بتن کن رونیکس مدل 2742

5,098,300 تومان

5,998,000 تومان 15%
دریل رونیکس مدل 2115

دریل رونیکس مدل 2115

720,800 تومان

848,000 تومان 15%