فرز آهنگری

فرز آهنگری توسن پلاس مدل 3386A

فرز آهنگری توسن پلاس مدل 3386A

2,878,080 تومان

2,998,000 تومان 4%
فرز آهنگری آنکور مدل 1331

فرز آهنگری آنکور مدل 1331

2,582,400 تومان

2,690,000 تومان 4%
فرز آهنگری DCA مدل ASM03180

فرز آهنگری DCA مدل ASM03180

2,397,000 تومان

2,550,000 تومان 6%
فرز آهنگری DCA مدل ASM02180B

فرز آهنگری DCA مدل ASM02180B

2,585,000 تومان

2,750,000 تومان 6%
فرز آهنگری DCA مدل ASM05180

فرز آهنگری DCA مدل ASM05180

2,773,000 تومان

2,950,000 تومان 6%
فرز آهنگری دیمردار DCA مدل ASM03150

فرز آهنگری دیمردار DCA مدل ASM03150

2,068,000 تومان

2,200,000 تومان 6%
فرز آهنگری دیمردار آنکور مدل A26

فرز آهنگری دیمردار آنکور مدل A26

1,329,050 تومان

1,399,000 تومان 5%
فرز آهنگری آنکور مدل A10

فرز آهنگری آنکور مدل A10

1,266,500 تومان

1,333,000 تومان 5%
فرز آهنگری توسن مدل 3061A

فرز آهنگری توسن مدل 3061A

2,561,280 تومان

2,668,000 تومان 4%
فرز سنگبری 2350 وات رونیکس مدل 3212

فرز سنگبری 2350 وات رونیکس مدل 3212

1,953,300 تومان

2,298,000 تومان 15%
فرز آهنگری 2350 وات رونیکس مدل 3211

فرز آهنگری 2350 وات رونیکس مدل 3211

1,953,300 تومان

2,298,000 تومان 15%