فرز سنگبری

فرز سنگبری توسن پلاس مدل 3387A

فرز سنگبری توسن پلاس مدل 3387A

2,878,080 تومان

2,998,000 تومان 4%
فرز سنگبری توسن مدل 3062A

فرز سنگبری توسن مدل 3062A

2,561,280 تومان

2,668,000 تومان 4%
فرز سنگبری 2400 وات رونیکس مدل 3220

فرز سنگبری 2400 وات رونیکس مدل 3220

2,293,300 تومان

2,698,000 تومان 15%
سنگ فرز مستقیم DCA مدل ASS150

سنگ فرز مستقیم DCA مدل ASS150

2,820,000 تومان

3,000,000 تومان 6%
فرز سنگبری DCA مدل ASM03230

فرز سنگبری DCA مدل ASM03230

2,397,000 تومان

2,550,000 تومان 6%
فرز سنگبری DCA مدل ASM02230B

فرز سنگبری DCA مدل ASM02230B

2,585,000 تومان

2,750,000 تومان 6%
فرز سنگبری DCA مدل ASM05230

فرز سنگبری DCA مدل ASM05230

2,773,000 تومان

2,950,000 تومان 6%
فرز سنگبری آنکور مدل 1332

فرز سنگبری آنکور مدل 1332

2,650,500 تومان

2,790,000 تومان 5%
فرز سنگبری توسن مدل 3620A

فرز سنگبری توسن مدل 3620A

2,062,080 تومان

2,148,000 تومان 4%