چکش تخریب

چکش تخریب رونیکس مدل 2814L

چکش تخریب رونیکس مدل 2814L

4,673,300 تومان

5,498,000 تومان 15%
چکش تخریب پی ام مدل 0810 ( SDS MAX )

چکش تخریب پی ام مدل 0810 ( SDS MAX )

1,814,400 تومان

1,890,000 تومان 4%
چکش تخریب رونیکس مدل 2811

چکش تخریب رونیکس مدل 2811

5,693,300 تومان

6,698,000 تومان 15%
چکش تخریب رونیکس مدل 2802

چکش تخریب رونیکس مدل 2802

7,223,300 تومان

8,498,000 تومان 15%
چکش تخریب رونیکس مدل 2800

چکش تخریب رونیکس مدل 2800

3,398,300 تومان

3,998,000 تومان 15%