رونیکس

میخ کوب بادی رونیکس مدل TC64

میخ کوب بادی رونیکس مدل TC64

3,399,200 تومان

3,998,900 تومان 15%
پیچ گوشتی بادی 1/4 اینچ رونیکس مدل 2514

پیچ گوشتی بادی 1/4 اینچ رونیکس مدل 2514

3,644,800 تومان

4,288,000 تومان 15%
تراز لیزری دو خط رونیکس مدل RH 9504

تراز لیزری دو خط رونیکس مدل RH 9504

3,134,800 تومان

3,688,000 تومان 15%
تراز لیزری دو خط رونیکس مدل RH 9501

تراز لیزری دو خط رونیکس مدل RH 9501

1,094,800 تومان

1,288,000 تومان 15%
باللابر برقی 1 تنی رونیکس مدل RH 4136

باللابر برقی 1 تنی رونیکس مدل RH 4136

5,948,300 تومان

6,998,000 تومان 15%
بالابر برقی 800 کیلویی رونیکس مدل RH 4135

بالابر برقی 800 کیلویی رونیکس مدل RH 4135

4,078,300 تومان

4,798,000 تومان 15%
بالابر برقی 600 کیلویی رونیکس مدل RH 4134

بالابر برقی 600 کیلویی رونیکس مدل RH 4134

3,653,300 تومان

4,298,000 تومان 15%
بالابر برقی 500 کیلویی رونیکس مدل RH 4133

بالابر برقی 500 کیلویی رونیکس مدل RH 4133

3,313,300 تومان

3,898,000 تومان 15%
بالابر برقی 300 کیلویی رونیکس مدل RH 4132

بالابر برقی 300 کیلویی رونیکس مدل RH 4132

2,973,300 تومان

3,498,000 تومان 15%
بالابر برقی 300 کیلویی رونیکس مدل RH 4131

بالابر برقی 300 کیلویی رونیکس مدل RH 4131

2,548,300 تومان

2,998,000 تومان 15%
بالابر برقی 250 کیلویی رونیکس مدل RH 4130

بالابر برقی 250 کیلویی رونیکس مدل RH 4130

2,293,300 تومان

2,698,000 تومان 15%
چکش تخریب رونیکس مدل 2814L

چکش تخریب رونیکس مدل 2814L

4,673,300 تومان

5,498,000 تومان 15%