تخفیف های ویژه

چکش تخریب رونیکس مدل 2802

چکش تخریب رونیکس مدل 2802

7,223,300 تومان

8,498,000 تومان 15%
چکش تخریب رونیکس مدل 2814

چکش تخریب رونیکس مدل 2814

6,783,000 تومان

7,980,000 تومان 15%
کمپرسور باد 80 لیتری رونیکس مدل RC 8010

کمپرسور باد 80 لیتری رونیکس مدل RC 8010

6,458,300 تومان

7,598,000 تومان 15%
چکش تخریب رونیکس مدل 2811

چکش تخریب رونیکس مدل 2811

5,693,300 تومان

6,698,000 تومان 15%
چکش تخریب رونیکس مدل 2801

چکش تخریب رونیکس مدل 2801

5,523,300 تومان

6,498,000 تومان 15%
کمپرسور باد سایلنت رونیکس مدل RC 2512

کمپرسور باد سایلنت رونیکس مدل RC 2512

5,516,000 تومان

6,488,000 تومان 15%
کمپرسور باد 50 لیتری رونیکس مدل RC 5010

کمپرسور باد 50 لیتری رونیکس مدل RC 5010

5,098,300 تومان

5,998,000 تومان 15%
دریل بتن کن رونیکس مدل 2742

دریل بتن کن رونیکس مدل 2742

5,098,300 تومان

5,998,000 تومان 15%