تاریخچه ابزارآلات

تاریخچه ابزارآلات

تاریخچه ابزارآلات

حتی در آن زمان ، آنها مواد اولیه را به میزان قابل توجهی توسعه دادند ، به عنوان مثال با تیز کردن شاخه ها و استفاده از آنها به عنوان نیزه. فرآیند ساخت ابزار در عصر برنز توسعه یافت-زمانی که نژاد بشر شروع به توسعه شیوه های کشاورزی کرد. اما در عصر آهن بود که انسان شروع به ساخت ابزارهای با دوام تری کرد. این امر عمدتا مربوط به کشف آهن بود ، که از آن به بعد ، این مواد می تواند به طور موثر برای ساخت ابزار و سلاح استفاده شود. صنعت تولید ابزار از آن زمان به سرعت توسعه یافته است. توسعه ابزارها در "دوران باستان" با دقت و سرعت بیشتری ادامه داشت. در این دوره تحولات مهمی رخ داد: برای اولین بار در تاریخ ، یونانیان باستان از قدرت طبیعی برای توسعه ابزارهای مکانیکی اولیه استفاده کردند.
ابزارهای عصر حجر اولیه:
عصر حجر اولیه با ابتدایی ترین وسایل سنگی توسط انسانهای اولیه آغاز شد، که شامل سنگ چکش ، هسته های سنگی و تکه های سنگی تیز بود، در حدود 1.76 میلیون سال پیش ، انسان های اولیه شروع به ساخت دستی و سایر ابزارهای برش بزرگ کردند..
ابزارهای عصر میانه:
200 هزار سال پیش ، سرعت نوآوری در فناوری سنگ شروع به افزایش کرد. 
وسایل ابزار عصر حجر میانه شامل نقاطی بود که می توان آنها را برای ساختن نیزه به شافت ها چسبانده بود. چوب های سنگی ، که می تواند برای سوراخ کردن پوست استفاده شود. و خراشنده هایی که در تهیه پوست ، چوب و سایر مصالح مفید بودند.
ابزارهای بعدی عصر حجر:
در عصر حجر بعدی ، سرعت نوآوری ها افزایش یافت. مردم مواد اولیه متنوع (استخوان ، عاج و شاخ و سنگ) را آزمایش کردند ، سطح صنایع دستی افزایش یافت و گروه های مختلف به دنبال هویت فرهنگی متمایز خود بودند و روشهای خود را برای ساختن وسایل در پیش گرفتند.

0 نظر

ثبت نظر