معیارهاى تأثیر گذار بر کاربرد دستگاه جوش اینورتر

معیارهاى تأثیر گذار بر کاربرد دستگاه جوش اینورتر

معیارهاى تأثیر گذار بر کاربرد دستگاه جوش اینورتر

شدت جریان تولیدی دستگاه جوش:

دستگاه های قوس الکتریک توانایی های متفاوت در تولید شدت جریان داشته و اصلی ترین وجه تمایز و نکته قابل توجه میزان شدت جریان تولیدی دستگاه است. میزان شدت جریان مورد نیاز، رابطه مستقیم با شدت جوشکاری و ضخامت قطعه کار دارد. معمولا برای برای مصارف خانگی توانایی تولید شدت جریان حداکثر 200 آمپر کافی باشد.

نسبت کار در زمان (duty cycle) در دستگاه جوش:

این مشخصه مرتبط با ساختار کلى دستگاه جوش شماست که دماى داخلی ارتباط مستقیم با این مشخصه دارد.
اولین مسأله میزان دمای تولید شده توسط قطعات است که به کیفیت قطعات ، هماهنگی ظرفیت قطعات با خروجى ، سیم کشى هاى داخلى و… است.

 سیستم تهویه:

دومین معیار قدرت سیستم خنک کنندگى دستگاه جوش که شامل قدرت فن ، هیتسینک ها و حجم کیس دستگاه جوش شماست.

قدرت خروجی دستگاه جوش:

معمولا مشخصه خروجی دستگاه جوش را از روی اعداد درج شده نمی توان تشخیص داد و در بازار اعداد گویای قدرت خروجی نیستند.
این مسأله با ارزیابی قطعات داخلی و اندازه گیری خروجی دستگاه جوش با آمپرمتر است.
حتی در برخی موارد خروجی دستگاه فقط به طور مقطعی آمپر را نشان می دهد و به دلیل عدم هماهنگی قطعات و قدرت خروجی در مدت کوتاهی دچار خرابی شده و حتی گاهی اوقات دستگاه دیگر قابل تعمیر نخواهد بود زیرا موجب آسیبpcb  می شود.

سایز کیس دستگاه جوش تکفاز:

رای تهیه یک دستگاه جوش مناسب سنجش حجم دستگاه و وزن آن به نسبت جابجایی در کار و تایم کاری مفید الزامی است.
برای کارهای سبک و جزئی جوشکاری از دستگاه های کوچکتر، تک برد و وزن کمتر از 5 کیلوگرم کافیست که بازار نام دستگاه جوش خانگی را بر آن نهاده است.
برای جوشکار های سیار دستگاه های که حجم کاری بیشتری به نسبت کارهای خانگی دارند و حتی گاهی کار سنگین هم انجام می دهند دستگاهای متوسط رو به کوچک است وزن 7 کیلوگرم دارد و باید سه برد باشد.
سایز سوم دستگاه های 250 کیس کوچک است که وزن 8-9 کیلو دارد و سایز آن به دستگاه قبلی نزدیک است اما قدرت بیشتری دارد و معمولا مورد استفاده رابیز کارها قرار می گیرد.

سایز چهارم و بزرگترین سایز دستگاه های جعبه بزرگ 250-315 آمپر هستند که معمولا برای اسکلت کارها مناسبند زیرا تهویه خوب و کیس حجیم دارند که این مشخصات باعث می شود در شرایط آب و هوایی گرم هم به بهترین نحو کاربرد داشته باشند.

0 نظر

ثبت نظر