متر لیزری

متر لیزری 80 متری رونیکس مدل RH-9180

متر لیزری 80 متری رونیکس مدل RH-9180

3,815,000 تومان

4,488,000 تومان 15%
متر لیزری 100 متری رونیکس مدل RH-9353

متر لیزری 100 متری رونیکس مدل RH-9353

2,115,000 تومان

2,488,000 تومان 15%
متر لیزری 50 متری رونیکس مدل RH-9351

متر لیزری 50 متری رونیکس مدل RH-9351

1,605,000 تومان

1,888,000 تومان 15%
متر لیزری 100 متری توسن مدل M1100 LDM

متر لیزری 100 متری توسن مدل M1100 LDM

1,163,000 تومان

1,459,000 تومان 20%
متر لیزری 60 متری توسن مدل  M 1060 LDM

متر لیزری 60 متری توسن مدل M 1060 LDM

988,000 تومان

1,199,000 تومان 18%
متر لیزری DCA مدل ADF0360

متر لیزری DCA مدل ADF0360

تماس بگیرید

متر لیزری آنکور مدل TM80

متر لیزری آنکور مدل TM80

950,400 تومان

990,000 تومان 4%
متر لیزری آنکور مدل TM40

متر لیزری آنکور مدل TM40

758,400 تومان

790,000 تومان 4%