جرثقیل

پولیف 3 تن رونیکس مدل RH-4111

پولیف 3 تن رونیکس مدل RH-4111

8,405,000 تومان

9,888,000 تومان 15%
پولیف 1 و نیم تن رونیکس مدل RH-4110

پولیف 1 و نیم تن رونیکس مدل RH-4110

5,940,000 تومان

6,988,000 تومان 15%
جرثقیل 5 تن-زنجیر 3 متری  رونیکس مدل RH-4106

جرثقیل 5 تن-زنجیر 3 متری رونیکس مدل RH-4106

10,114,000 تومان

11,898,000 تومان 15%
جرثقیل 3 تن-زنجیر 3 متری رونیکس مدل RH-4105

جرثقیل 3 تن-زنجیر 3 متری رونیکس مدل RH-4105

6,374,000 تومان

7,498,000 تومان 15%
جرثقیل 2تن-زنجیر 3 متری رونیکس مدل RH-4104

جرثقیل 2تن-زنجیر 3 متری رونیکس مدل RH-4104

5,099,000 تومان

5,998,000 تومان 15%
جرثقیل 1 تن-زنجیر 3 متری رونیکس مدل RH-4102

جرثقیل 1 تن-زنجیر 3 متری رونیکس مدل RH-4102

3,739,000 تومان

4,398,000 تومان 15%