چکش

چکش مهندسی 1000 گرمی رونیکس مدل RH-4715

چکش مهندسی 1000 گرمی رونیکس مدل RH-4715

424,000 تومان

498,800 تومان 15%
چکش مهندسی 800 گرمی رونیکس مدل RH-4714

چکش مهندسی 800 گرمی رونیکس مدل RH-4714

357,000 تومان

419,800 تومان 15%
چکش مهندسی 500 گرمی رونیکس مدل RH-4713

چکش مهندسی 500 گرمی رونیکس مدل RH-4713

297,000 تومان

349,800 تومان 15%
چکش مهندسی 300 گرمی رونیکس مدل RH-4712

چکش مهندسی 300 گرمی رونیکس مدل RH-4712

229,000 تومان

269,800 تومان 15%
چکش مهندسی 200 گرمی رونیکس مدل RH-4711

چکش مهندسی 200 گرمی رونیکس مدل RH-4711

187,000 تومان

219,800 تومان 15%
چکش دو شاخ 500 گرمی رونیکس مدل RH-4751

چکش دو شاخ 500 گرمی رونیکس مدل RH-4751

365,000 تومان

429,800 تومان 15%
چکش دو شاخ 250 گرمی رونیکس مدل RH-4726

چکش دو شاخ 250 گرمی رونیکس مدل RH-4726

272,000 تومان

319,800 تومان 15%