تخفیف های ویژه

ژنراتور بنزینی 6500 وات رونیکس مدل RH-4783

ژنراتور بنزینی 6500 وات رونیکس مدل RH-4783

35,683,000 تومان

41,980,000 تومان 15%
ژنراتور بنزینی 6000 وات رونیکس مدل RH-4706

ژنراتور بنزینی 6000 وات رونیکس مدل RH-4706

34,833,000 تومان

40,980,000 تومان 15%
ژنراتور بنزینی 5500 وات رونیکس مدل RH-4782

ژنراتور بنزینی 5500 وات رونیکس مدل RH-4782

33,133,000 تومان

38,980,000 تومان 15%
ژنراتور بنزینی 4000 وات رونیکس مدل RH-4781

ژنراتور بنزینی 4000 وات رونیکس مدل RH-4781

22,083,000 تومان

25,980,000 تومان 15%
ژنراتور بنزینی 3500 وات رونیکس مدل RH-4780

ژنراتور بنزینی 3500 وات رونیکس مدل RH-4780

21,148,000 تومان

24,880,000 تومان 15%
ژنراتور بنزینی 2800 وات رونیکس مدل RH-4728

ژنراتور بنزینی 2800 وات رونیکس مدل RH-4728

17,748,000 تومان

20,880,000 تومان 15%