کارواش همراه بوش ابزاری کاربردی برای هر خانواده

کارواش همراه بوش ابزاری کاربردی برای هر خانواده

کارواش همراه بوش ابزاری کاربردی برای هر خانواده

با داشتن اسپری 4 حالته، قدرت فشار 3 حالته و فرچه قابل اتصال، ابزاری بسیار منعطف و همه کاره بوده و براحتی برای انواع کارها قابل تنظیم می باشد.

 

0 نظر

ثبت نظر