گونیای دیجیتال به بازار آمد! با خطای اندازه گیری خداحافظی کنید

گونیای دیجیتال به بازار آمد! با خطای اندازه گیری خداحافظی کنید

گونیای دیجیتال به بازار آمد! با خطای اندازه گیری خداحافظی کنید

این گونیای دیجیتال زوایای صفر تا 360 درجه را اندازه گیری میکند. دقت اندازه گیری زاویه 0.3(-/+) درجه بوده و نمایشگر تا 0.05 درجه را نمایش میدهد. طول تیغه نیز 8 اینچ ( 20.3 سانتیمتر ) میباشد

0 نظر

ثبت نظر